Kære medlemmer!

Bestyrelsen er blevet enig om at aflyse vores åbningsdag lørdag den 4/4 2020. Da vi ikke kan hjælpes ad med vejene, bedes I holde jeres eget stykke vej. Er det af en eller anden grund ikke muligt, skal I kontakte bestyrelsen.

VAND-VAND-VAND-VAND-VAND-VAND-VAND-VAND

ALLE skal lukke for deres vandhaner inden- og udendørs hos dem selv inden den 4/4, da vandmesteren den dag vil afprøve systemet. Man skal endelig ikke røre ved stophanerne ude ved vejen, det sørger vandmesteren for, det er kun de haner man har inde på sin egen grund og hus.

Trods coronavirus ønsker vi jer alle en dejlig periode ude i vores kolonihaveforening.
Man er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis man har problemer af den ene eller anden art.

Bestyrelsen