Soro Kolonihaveforening er stiftet 1. oktober 1911. Haverne lå i sin tid på grunden mellem Søgade og Trautnersvej, men da Sorø Akademi fik brug for arealet til sportsplads, måtte kolonihaveforeningen flytte til sin nuværende adresse på Apotekervej 23.

Huskøb og -salg sker ved henvendelse til formand eller kasserer. Ved køb erlægger man et indskud på 1000.- kr. og den årlige leje andrager 950.- kr. for store haver og 820.- kr. for de små haver.

Vedr. køb og salg kan henvendelse ske til Bjarne Madsen, have 21, mobil 22 78 22 84

Vurderingsudvalg:

Jens, Have 16

Tonny, Have 36,

Per, Have 27,

Peter, Have 8

Plan over kolonihaveområdet - nye vejnumre pr. 1. april 2017

I 2011 fejrede foreningen sit 100-års jubilæum

Der blev udarbejdet et jubilæumsskrift - det kan fås ved henvendelse til formanden.