Plan over kolonihaveområdet - nye vejnumre pr. 1. april 2017
 

Soro Kolonihaveforening er stiftet 1. oktober 1911. Haverne lå i sin tid på grunden mellem Søgade og Trautnersvej, men da Sorø Akademi fik brug for arealet til sportsplads, måtte kolonihaveforeningen flytte til sin nuværende adresse på Apotekervej 23.

Huskøb og -salg sker ved henvendelse til formand eller kasserer. Ved køb erlægger man et indskud på 1000.- kr. og den årlige leje andrager 950.- kr. for store haver og 820.- kr. for de små haver.

Vedr. køb og salg kan henvendelse ske til Bjarne Madsen, have 21, mobil 22872284

Vurderingsudvalg:

James, Have 17, 40818441

Tonny, Have 36, 50696492

Per, Have 27, 24934244

Krølle/Erik, have 22, 22573214

Følgende haver til salg ultimo december 2020:
have 2 vurderet til kr. 59.000,-
have 11 til kr. 25.000,
have 8 til kr. 42.000,-
have 53 til kr. 10.500.-

I 2011 fejrede foreningen sit 100-års jubilæum

Der blev udarbejdet et jubilæumsskrift - det kan fås ved henvendelse til formanden.