Plan over kolonihaveområdet - nye vejnumre pr. 1. april 2017

Soro Kolonihaveforening er stiftet 1. oktober 1911. Haverne lå i sin tid på grunden mellem Søgade og Trautnersvej, men da Sorø Akademi fik brug for arealet til sportsplads, måtte kolonihaveforeningen flytte til sin nuværende adresse på Apotekervej 23.

Huskøb og -salg sker ved henvendelse til formand eller kasserer. Ved køb erlægger man et indskud på 500.- kr. og den årlige leje andrager 950.- kr. for store haver og 820.- kr. for de små haver.

Vedr. køb og salg kan henvendelse ske til René Frederiksen, have 58, tlf. 51 27 88 94 - e-mail: frederiksenrene38@gmail.com

 Følgende have er til salg primo marts 2018

 havenr. 14 vurdering kr. 12.000

 

 

 

 

I 2011 fejrede foreningen sit 100-års jubilæum

Der blev udarbejdet et jubilæumsskrift - det kan fås ved henvendelse til formanden.